ACTIEF BEHEER SCAN

Actiefbeheerscan.nl

Onderhoud en nazorg bij een financieel product zijn belangrijk, bijvoorbeeld door periodiek te bekijken of het product nog bij de klantsituatie past. Wanneer u in een product heeft bemiddeld voor een klant, heeft u tijdens de looptijd van het product een doorlopende zorgplicht. Die plicht vloeit voort uit de Wft ('Wft-zorgplicht'), artikelen 4:20 en 4:21.

Met de Actiefbeheerscan vult u eenvoudig het periodieke nazorg en beheer in. Maak gebruik van deze slimme tool en zorg voor een positieve klantervaring. Uw klant is tevreden en u heeft uw gegevens weer bijgewerkt.